-->
--

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ...

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ

Punjabi Status
ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ
🌼ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ🌼

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਵੋ 
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ 

ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ।
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Post Comments ()