-->
--

ਕੁੜੀ: ਦਾਦੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗੀ ...! ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਐ

ਕੁੜੀ: ਦਾਦੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਗੀ ...!  ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਐ ...! ਦਾਦੀ: ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਮਨ ਨੀ ਲਗਦਾ ਇਸ ਲਈ, ਫਾਲਤ...

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਪੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ Download ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ 👉🏻ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਪੂ ਦਾ ਮੂੰਹ 🤵🏿ਕਾਲਾ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ☝ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ...

ਡਾਕਟਰ - ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ - ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ

ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਚੁੱਟਕਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਚੁੱਟਕਲੇ Download ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਚੁੱਟਕਲੇ ਡਾਕਟਰ - ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?   ਮਰੀਜ਼ - ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ...

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ...

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ Download ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ 🌼ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ🌼 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਵੋ  ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ  ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ...

ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ...

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ Download ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ 👉🏻 ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ...

ਗੰਜੇਆ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੰਜੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ Download ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਗੰਜੇਆ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੰਜੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਪਰ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ.. ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕ...